Sahaja Jóga

„Sahaja”(ejtsd: szahadzsa) azt jelenti, hogy spontán és, hogy velünk született. Mindenki a spirituális belső erő (Kundalini) birtokában születik, és egy olyan belső rendszerrel, amihez ha hozzáférünk, lehetővé teszi számunkra, hogy meditáljunk, és kapcsolatba kerüljünk belső énünkkel. „Jóga” az önvalónkkal és a Mindenen Átható Erővel való kapcsolatot, egységet jelenti.

Tehát a Sahaja Jóga az önvalóval, vagy a lélekkel való spontán kapcsolat. 

A MEDITÁCIÓ

A meditáció nem egy technika, nem egy módszer, hanem egy állapot. Ezt az állapotot szavakban leírni nagyon nehéz. A meditáció egy tapasztalat, a belső csend és harmónia, a Mindenen Átható Erő tapasztalása. Minden megvan bennünk ami a meditációhoz szükséges. Az önmegvalósulás után ez a természetes állapot, akár egy fa, növekedni kezd bennünk és legkülönbözőbb áldásait tapasztalhatjuk meg.

A Sahaja Jóga a leghatásosabb és legegyszerűbb módja annak, hogy életünket jobbá tegyük az “Igazi Meditáció” gyakorlásával.

Shri Mataji Nirmala Devi

SHRI  MATAJI NIRMALA DEVI (1923-2011)
Születés és gyermekkor

Shri Mataji Nirmala Devi – a Sahaja Jóga megalapítója – 1923 március 21.-én született India Maharashtra államában, Chindvara-ban, keresztény családban.
Szülei Prasad és Cornelia Salve, a Shalivahana-k királyi családjának közvetlen leszármazottai voltak.Tökéletes önmegvalósulással született és aki már kora gyermekkorától fogva tudatában volt annak, hogy különleges ajándék birtokában van, amelyet az egész emberiség számára hozzáférhetővé kell tennie.Shri Mataji és Szülei kulcsszerepet játszottak India függetlenségi mozgalmában, melynek célja az angol uralom alóli felszabadulás volt.Édesapja, Mahatma Gandhi közeli munkatársa, tagja volt India Alkotmányozó Nemzetgyűlésének és segédkezett a független India első alkotmányának megírásában. Nagyhírű tudós volt, tizennégy nyelv ismerője, aki lefordította a Koránt marathi nyelvre. Shri Mataji édesanyja volt az első nő Indiában, aki a matematika területén tudományos fokozatot szerzett.

Harc India függetlenségéért

Rendkívül figyelemreméltó Shri Mataji részvétele a szabadságért folytatott küzdelemben. Nagyon bátor volt és ifjúsági vezetőként vakmerően viselkedett.1942-ben, amikor Gandhi meghirdette a „Szabadítsuk fel Indiát Mozgalmat”, még le is tartóztatták és más szabadságharcosokkal együtt börtönbe zárták, a mozgalomban való aktív részvételéért.Shri Mataji születésétől fogva tökéletesen tisztában volt az emberi idegrendszer és az azzal kapcsolatban álló finom energiarendszer működésével. Abból a célból, hogy megismerkedjen a tárgyhoz kapcsolódó tudományos szakkifejezésekkel, orvostudományt és pszichológiát tanult a Lahore-i Keresztény Orvosi Akadémián.

A család

Röviddel azelőtt, hogy India elnyerte függetlenségét, feleségül ment Sir C. P. Srivastava-hoz, aki India egyik legodaadóbb állami főhivatalnoka lett és akit az angol királynő lovaggá ütött. Indiában úgy tartják, hogy a feleség az, aki a férj szerencséjének kovácsa – nos, ez Sir C. P. Srivastava esetében teljes mértékben beigazolódott. Az állami ranglétrán nagyon gyorsan haladt előre. 1964-1966 között a néhai Lal Bahadur Shastri Miniszterelnöki Hivatalának titkára volt. Maga Shastri az indiai politika történetében az ideális miniszterelnök példája volt.
Ezután 16 egymást követő évben választották meg az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Hajózási Szervezetének főtitkárává. Miként Sir C. P. Shrivastava továbblépett az indiai történelem színteréről és világszerte ismertté vált, addig Shri Mataji eleget téve családi kötelezettségeinek felnevelte két lánygyermeküket, majd nekilátott spirituális küldetése beteljesítésének.

Megszületett a Sahaja Jóga

1970. május 5-én egy Bombay-tól 150 mérföldnyire lévő tengerparti faluban, Nargolban, elérte ezt a tapasztalást és Sahasrara csakrájának megnyílását. Ezután utazni kezdett, hogy felébressze a Kundalinit az emberek tömegeiben. Így jellemezte a Sahasrara csakra megnyitását: “Úgy láttam a Kundalinit, mely az Ősi Erő bennünk, a Szentlélek bennünk, mint egy kinyíló teleszkópot. Ezután láttam az egész dolgot nyitva és sugarak nagy esőzuhataga kezdett folyni a fejemen keresztül, mindenütt. Úgy éreztem, elvesztem, nem vagyok többé. Csak a kegyelem volt jelen. Láttam, amint ez teljesen megtörténik velem.”Shri Matajinak a spirituális üdvözítésért folytatott munkája ekkor kezdődött el igazán.

Finomrendszer

A FINOMRENDSZER

Minden emberi lényben létezik egy finom energiarendszer, amely energiaközpontok (csakrák) és  energia csatornák (nádik) hálózata. 
Emberi lényünk minden aspektusa (fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális) erre a finom energiarendszerre épül, és a bennünket körülvevő világgal is ezen keresztül kommunikál. 
Finom energiarendszerünk  hét fő engergiaközpontból  és három energiacsatornából  áll. 
Minden energiaközpontnak örök érvényű spirituális tulajdonságai vannak, amelyek ha nem is mindig nyilvánulnak meg lényünkben, táplálják fizikai testünket, intellektusunkat, érzelmeinket. Finomrendszerünk alapja a Kundalini energia, amely a legalsó csakra fölött található a háromszög alakú keresztcsontban (sacrum)


KUNDALINI

Ami a Sahaja Jógát megkülönbözteti minden más jógától az az, hogy a Sahaja Jóga a Kundalini tényleges felébresztésének jógája.
Guru Vashista kijelenti, hogy „a Kundalini az abszolút tudás központja”. A Kundalini velünk született és spontán módon nyilvánul meg, amikor eljön az ideje.
A hajdani Bölcsek és rishik a legfelsőbb tudásnak az Isteni Energia emberi testben való jelenlétének tudatosságát tekintették; szent tisztelettel övezték és szigorú ezoterikussággal rejtették el a tömegek elől. A Kundalinit, annak útját és a csakrákat a keleti miszticizmus számos beavatott írása, a művészet és építészet számtalan műremeke dicsőíti. Szimbólumként gyakran használják a szent tüzet vagy a szent kígyót(mint Kundalini), a fát vagy létrát, mint annak útja. A keresztények Szentléleknek hívják és megnyilvánulását a pünkösdi újraegyesülés idején az apostolok feje felett megjelenő tűznyelvként tisztelik. Rengeteg különböző kulturális hagyományban találkozunk a Kundalini szimbólumaival, ilyen például Mercury kígyója, mely a pszichikus átváltozás folyamatának alkímikus szimbóluma.
Amikor a Kunadlini felébred, felemelkedik a középső csatorna mentén, keresztül halad a csakrákon és kilép a kutacs területén. Ebben a nagyszerű pillanatban érezzük a vibrációk hűvös fuvallatát;  ez az „önmegvalósulás”. A Kundalini kiáramlásának folyamata bizonyos időt vesz igénybe és végül a tudatosság egy mélyebb állapotát érhetjük el, amit „kétségek nélküli tudatosságnak” nevezünk.

Mooladhara csakra

A Mooladhara csakra a föld elemből teremtődött és az élet kezdetét képviseli. Amikor felébred és elkezdjük táplálni, a föld elemmel való kapcsolata mágneses erőként nyilvánul meg bennünk. Például akiben erős a Mooladhara központ, nagyon jó tájékozódó-képességgel rendelkezik (átvitt értelemben is). Ez a csakra a finom (energia) rendszer gyökerénél, alapjánál helyezkedik el, így támasza az összes többi csakrának. A Mooladhara a Kundalini lakóhelye alatt helyezkedik el, a finomtestünk legalján. Szanszkrit nyelven a “moola” gyökeret jelent (ami a Kundalini), a “dhara” pedig támaszt. Tehát a Mooladhara jelentése: a Kundalini támasza.
A csakra alapvető tulajdonsága az ártatlanság, amely az erkölcsös jellem alapja. Ez az  a fajta ártatlanság, mely olyan nyilvánvaló a kisbabákban és a kicsi gyermekekben. Olyan cselekvéssel kapcsolatos, amely mentes a személyes nyereségvágytól. Ez az ártatlanság a gyermek belső bölcsességével társul. A bölcsesség a kiegyensúlyozott értékrend forrása. Sajnos ez az ártatlanság beárnyékolodik és elhomályosítja a vele együtt járó bölcsességet. A meditáció során felébreszthetjük a Mooladhara tulajdonságait és újra megtanulhatjuk, hogyan lehetünk ártatlanok; hogy ne a nyereségvágy vezesse a cselekedeteinket. Újra felfedezzük a bölcsességet, mely elég erős ahhoz, hogy segítségével helyes döntéseket hozzunk az életben.

Swadisthana csakra

Amikor a Kundalini felemelkedik, először a Nabhi csakrán halad át, onnan a húr mentén a Swadisthan csakrába jut, hogy megvilágítsa azt, majd visszatér a Nabhihoz, hogy fojtassa útját a fejtetőféle. Az evolúció során, az ember a menedék keresést felcserélte az otthon építéssel. Ahogy az esztétikai érzéke fejlődött, úgy folytatta a menedékek formájának tökéletesítését, (amíg az építészet megjelent). A kreativitás absztrakt formákat öltött, amikor már képes volt elképzelni, megtervezni és megalkotni egy olyan képet, aminek nem volt előzőleg anyagból hasonmása. Erről a rügyező esztétikumból fakadnak az alkotó művészetek.
Swadisthan csakra alapvető tulajdonsága a kreativitás. Itt termelődik a kreativitáshoz szükséges energia. Az önmegvalósulásunk után felfedezzük, hogy a kreativitáshoz vezető igaz út a meditáció által elért gondolat nélküli tudatosság (nirvichara samadhi). Ezáltal felfedezzük, hogy a teremtés minden szépsége tükröződik bennünk.
A kreativitás megnyilvánulásának minden formája a Swadisthan csakra tulajdonságaiból ered, mely az önmegvalósítás után kihangsúlyozódik. Láthatjuk ezt a múlt oly nagyszerű művészeinek alkotásaiban, mint Mozart és Michelangelo, akik fejlett önmegvalósult lelkekként születtek. Az ilyen minőségű művek halhatatlanok, örömet és szépséget árasztanak.

Nabhi csakra

Az emberiség evolúciós fejlődése tükrözi a finom rendszerünk csakráit felfelé haladva és az ennek megfelelő szellemi növekedésünk útját. A Nabhi csakra képviseli azt az evolúciós pontot, amikor az ember menedékhelye ‘otthonná’ vált, amikor a család egysége magában már inkább a megnyugvás forrása volt, mint a szaporodás eszköze.
A megelégedettség valójában a Nabhi csakra kulcsszava. Amikor a lelkünk megnyilvánul, képesek leszünk a dolgokat a valódi mivoltukban szemlélni, és az aggódás ritka eseménnyé válik. A gondolatnélküliség békéjében lehetünk csak igazán megelégedettek. A Nabhi csakra a jólét központja mind fizikai mind anyagi értelemben. Nagylelkűnek lenni felemelő. A spirituális növekedésünk megelégedettségünkön nyugszik, az pedig a nyíltszívűségünktől és nagylelkűségünktől függ. Ha megosztjuk javainkat, akkor mi élvezzük először cselekedetünk gyümölcsét, és ez Nabhi csakránk javára is válik.A Nabhi csakra egy másik aspektusa a Dharma vagy helyes életvitel. A Dharma törvényeinek legerőteljesebb megnyilvánulása a Tíz Parancsolat. A Nabhi központ irányítja a gyomor tájék működését. Ha a gyomor funkcióját megzavarja valami, akkor az emésztés és táplálék feldolgozása is zavart szenved. A gyomor ezért nagyon fontos. Az ételhez való viszonyunk és ahogyan eszünk, hatnak az emésztőnedvekre és mirigyekre.A Nabhi csakra a májért is felel, és e szerv fontosságát meditációnkban és figyelmünk  állapotában nem lehet eleget hangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy különös figyelmet szenteljünk a májunknak (mely hajlamos a túlhevülésre a nem megfelelő étrend vagy az izgatószerek hatására) és gondoskodjunk arról, hogy ne merítsük ki túlságosan túlzott gondolkodás és tervezés által.

Anahata(szív) csakra

A Szív Csakra az Önvalónak, a Léleknek (Atmának) az otthona. Shri Mataji mondja: „Te nem vagy egyéb, mint az örökkévaló Lelked”. Ezzel azt hangsúlyozza, hogy fel kell ismernünk Lelkünket és azzá kell válnunk, magunk mögött hagyva a haszontalan illúziókat, amelyekben élünk.  Az Önmegvalósítás után elkezdődik a Lélekké válás folyamata, amint kezdjük elveszíteni a hamis azonosulást a testünkkel, az elménkkel és az érzéseinkkel. Csakis ezután a megvilágosodás után tudjuk figyelmünket a szívünk felé fordítani és megtisztítani azt.
A szeretet az alapelv, mely minden teremtmény és vibráció mögött meghúzódik. Külsőleg különböző színűek, formájúak lehetünk és különböző jellegzetességgekkel bírhatunk, de amint a Lélekké válunk, a cseppek  egyetlen óceánná lesznek.
Nagyon sok probléma a félelemből ered. Ha félelemben élünk, természetes immunrendszerünk legyengül és sebezhetővé válunk pl. a betegségekkel szemben. Az erős szívközpont az egészséges személyiség alapja.
A szüleinkkel való kapcsolatunknak megvan a maga helye a szív csakrában. Amint tudatára ébredünk annak, hogy szüleinknek megvan ez a helye bennünk, nem próbálunk elmenekülni vagy elfutni semmilyen családi probléma elől, hanem vállaljuk szüleink iránti felelősségünket.

Vishuddhi csakra

A Vishuddhi csakra az emberiség evolúciójában azt az időszakot képviseli, amikor a harmónia és a kollektív lét vált fontossá. Ez a csakra reprezentál mindent, aminek köze van az emberi faj összetartó erejéhez és az ember azon képességéhez, hogy felülemelkedjen a kicsinyes nézetkülönbségeken és inkább a Lélek egységének megtapasztalására törekedjen. Spirituális növekedésünk szempontjából szükséges tulajdonságok egyike az, hogy függetlenítsük magunkat a mindennapi problémáktól, miközben megpróbálunk ebben a mai világban létezni. Az önmegvalósítás után a Vishuddhi csakra kinyílik, képessé válunk arra, hogy tanuként szemlélhessük az élet ‘drámáját’ és így elviselhessük a modern világot. 
Shri Mataji azt mondja erről: ‘Látjuk saját cselekvésünket és az egész világ egy drámához lesz hasonlatossá.’ Ugyanúgy, ahogyan Shakespeare az egész világot színpadhoz hasonlította és minket színészekhez. Önmegvalósulásunk után kifejlesztjük ezt a képességet önmagunkban; nem számít milyen nehézséggel kell szembenéznünk, látni kezdjük az egész drámát és sokkal tisztábban a lehetséges megoldásokat.
A Vishuddhi csakra azokat a tulajdonságokat is megtestesíti, amelyek az embertársainkkal való kapcsolatainkat irányítják. Ennek a központnak az állapota közvetlenül befolyásolja szavaink és tetteink diplomáciáját éppúgy, mint a mások és az önmagunk iránti tisztelet képességét. Az önmegvalósulás után megtanulunk szembe nézni a gyengeségeinkkel és megtanuljuk legyőzni azokat. 
Kollektív lénnyé válásunkat nagyon könnyen érzékelhetjük vibrációs tudatosságunk elmélyítésével. Elkezdjük érezni a finom rendszer valóságos voltát a csakráinkon és mások csakráin. Amint kollektíven tudatossá válunk, tisztíthatjuk mások spirituális rendszerén, mégpedig úgy, hogy ujjainkkal érzékeljük a csakráikat és, ha kívánjuk, vibrációinkat a problémás területekre irányíthatjuk. Ez egy újfajta érzékelés megszerzése, a finom vibrációk tapasztalása.
A Vishuddhi csakrának tizenhat szirma van és mindnek különböző tulajdonságai és funkciói. Fizikai szinten ez a csakra gondozza a torkunkat, a karokat, az arcot, a szájat, a fogakat, stb. 
A Vishuddhi csakránk különösen fontos vibrációs tudatosságunk szempontjából, minthogy azok az idegek, amelyek által érzékelhetjük a vibrációkat kezeinkben, ezen a központon haladnak keresztül.

Agnya csakra

Amikor a Kundalini áthalad ezen a csakrán, gondolataink hullámai meghosszabbodnak olymódon, hogy a két gondolat közötti űr kiszélesedik. Ez az űr a csend és ahogy a csakra szirmai megnyílnak, a csend kivirágzik a középpontban és kiterjed, gondolatainkat tudatosságunk perifériájára szorítva. Ez az, ahol a “gondolat nélküli tudatosság” bekövetkezik. Ebben az állapotban valóban érezzük a csendet, a nyugalmat, mely a teremtés szívében van. Az Agnya csakra elsődleges tulajdonsága a megbocsátás. Ha meglátjuk, hogy a harag önpusztító, hogy mi magunk szenvedünk ennek az érzelemnek a hatására, a megbocsátás könnyűvé válik. Ami történik, az annyi, hogy megszabadulunk a láncainktól. Ahogyan Abraham Lincoln mondta, amikor szemére vetették, hogy az amerikai polgárháborúban megbocsátó hangon fejezte ki magát, „… nem semmisítem-e meg ellenségeimet azzal, hogy a barátaimmá teszem őket?” 
Egyebek között az agnya csakra uralja a látásunkat. Ezért ajándékként tisztelnünk kell a szemeinket, amelyen keresztül az isteni teremtés szépsége feltárul előttünk. Nem szabad eltékozolnunk ezt az ajándékot, sem visszaélnünk vele. Irányítsuk figyelmünket a természetre (az égre, a földre vagy a tűz lángjára).
Sahasrara csakra

A Sahasrara csakrában integrálódik egész finomrendszerünk. Minden csakrának megvan itt a helye.
A Sahasraránál átlépjük a relatív határait és kapcsolatba kerülünk az Abszolúttal. Ez olyan birodalom, amely legmerészebb álmainkat is olyannyira túlszárnyalja, hogy szavakkal ki sem tudjuk fejezni. Amikor a Kundalini eléri a Sahasrarát, a lótusz szirmai kinyílnak és létrejön a megvilágosodás (a samadhi). Erőteljes pulzálást érezhetünk a fejtetőn, melyet a feloldódás érzése követ és hűvös vibráció-áram a kutacs területéről.
A vibrációs tudatosság ezen a ponton kezdődik el. Amint a Kundalini egyesíti egyéni tudatunkat az univerzális tudattal (az Atma-t a Paramatma-val), egyszerre csak a vibrációk univerzális hullámhosszára hangolódunk. Ezek a vibrációk hatják át a Kozmoszt, de az önmegvalósulás előtti állapotban, mit sem tudunk róluk.
Amint az emberi tudatosság egyesül az Istenivel, a legfinomabb kommunikációs szintre kerülünk, a kollektív tudatosságba. A vibrációk által megtanuljuk értékelni mások igazi mélységét és szépségét. A művészet és a természet szépsége most már a vibrációkban nyilvánítja ki magát. Csak tegyük fel a kérdést és a pozitív válasz hűvös vibrációk áramaként nyilvánul meg.

Programok

Kurzusainkon (melyek rendszerint 10 hetesek) elsajátíthatja a Sahaja jóga alapjait. Megismerheti a finomrendszer (csakrák és a nádik (csatornák)) alapvető tulajdonságait és képes lesz érzékelni energia központjainak állapotát a központi idegrendszerén keresztül. Megtanulhatja a különféle tisztítási technikákat, melyekkel a finom rendszerében található akadályokat tudja eltávolítani. Megtanulhatja a Sahaja jóga meditációt, melynek segítségével egyensúlyba tud kerülni és energia rendszerét (fizikai, érzelmi, mentális és spirituális szinten) képes lesz feltölteni energiával.

A kurzusokon való részvétel ingyenes!