Finomrendszer

A FINOMRENDSZER

Minden emberi lényben létezik egy finom energiarendszer, amely energiaközpontok (csakrák) és  energia csatornák (nádik) hálózata. 
Emberi lényünk minden aspektusa (fizikai, szellemi, érzelmi és spirituális) erre a finom energiarendszerre épül, és a bennünket körülvevő világgal is ezen keresztül kommunikál. 
Finom energiarendszerünk  hét fő engergiaközpontból  és három energiacsatornából  áll. 
Minden energiaközpontnak örök érvényű spirituális tulajdonságai vannak, amelyek ha nem is mindig nyilvánulnak meg lényünkben, táplálják fizikai testünket, intellektusunkat, érzelmeinket. Finomrendszerünk alapja a Kundalini energia, amely a legalsó csakra fölött található a háromszög alakú keresztcsontban (sacrum)


KUNDALINI

Ami a Sahaja Jógát megkülönbözteti minden más jógától az az, hogy a Sahaja Jóga a Kundalini tényleges felébresztésének jógája.
Guru Vashista kijelenti, hogy „a Kundalini az abszolút tudás központja”. A Kundalini velünk született és spontán módon nyilvánul meg, amikor eljön az ideje.
A hajdani Bölcsek és rishik a legfelsőbb tudásnak az Isteni Energia emberi testben való jelenlétének tudatosságát tekintették; szent tisztelettel övezték és szigorú ezoterikussággal rejtették el a tömegek elől. A Kundalinit, annak útját és a csakrákat a keleti miszticizmus számos beavatott írása, a művészet és építészet számtalan műremeke dicsőíti. Szimbólumként gyakran használják a szent tüzet vagy a szent kígyót(mint Kundalini), a fát vagy létrát, mint annak útja. A keresztények Szentléleknek hívják és megnyilvánulását a pünkösdi újraegyesülés idején az apostolok feje felett megjelenő tűznyelvként tisztelik. Rengeteg különböző kulturális hagyományban találkozunk a Kundalini szimbólumaival, ilyen például Mercury kígyója, mely a pszichikus átváltozás folyamatának alkímikus szimbóluma.
Amikor a Kunadlini felébred, felemelkedik a középső csatorna mentén, keresztül halad a csakrákon és kilép a kutacs területén. Ebben a nagyszerű pillanatban érezzük a vibrációk hűvös fuvallatát;  ez az „önmegvalósulás”. A Kundalini kiáramlásának folyamata bizonyos időt vesz igénybe és végül a tudatosság egy mélyebb állapotát érhetjük el, amit „kétségek nélküli tudatosságnak” nevezünk.

Mooladhara csakra

A Mooladhara csakra a föld elemből teremtődött és az élet kezdetét képviseli. Amikor felébred és elkezdjük táplálni, a föld elemmel való kapcsolata mágneses erőként nyilvánul meg bennünk. Például akiben erős a Mooladhara központ, nagyon jó tájékozódó-képességgel rendelkezik (átvitt értelemben is). Ez a csakra a finom (energia) rendszer gyökerénél, alapjánál helyezkedik el, így támasza az összes többi csakrának. A Mooladhara a Kundalini lakóhelye alatt helyezkedik el, a finomtestünk legalján. Szanszkrit nyelven a “moola” gyökeret jelent (ami a Kundalini), a “dhara” pedig támaszt. Tehát a Mooladhara jelentése: a Kundalini támasza.
A csakra alapvető tulajdonsága az ártatlanság, amely az erkölcsös jellem alapja. Ez az  a fajta ártatlanság, mely olyan nyilvánvaló a kisbabákban és a kicsi gyermekekben. Olyan cselekvéssel kapcsolatos, amely mentes a személyes nyereségvágytól. Ez az ártatlanság a gyermek belső bölcsességével társul. A bölcsesség a kiegyensúlyozott értékrend forrása. Sajnos ez az ártatlanság beárnyékolodik és elhomályosítja a vele együtt járó bölcsességet. A meditáció során felébreszthetjük a Mooladhara tulajdonságait és újra megtanulhatjuk, hogyan lehetünk ártatlanok; hogy ne a nyereségvágy vezesse a cselekedeteinket. Újra felfedezzük a bölcsességet, mely elég erős ahhoz, hogy segítségével helyes döntéseket hozzunk az életben.

Swadisthana csakra

Amikor a Kundalini felemelkedik, először a Nabhi csakrán halad át, onnan a húr mentén a Swadisthan csakrába jut, hogy megvilágítsa azt, majd visszatér a Nabhihoz, hogy fojtassa útját a fejtetőféle. Az evolúció során, az ember a menedék keresést felcserélte az otthon építéssel. Ahogy az esztétikai érzéke fejlődött, úgy folytatta a menedékek formájának tökéletesítését, (amíg az építészet megjelent). A kreativitás absztrakt formákat öltött, amikor már képes volt elképzelni, megtervezni és megalkotni egy olyan képet, aminek nem volt előzőleg anyagból hasonmása. Erről a rügyező esztétikumból fakadnak az alkotó művészetek.
Swadisthan csakra alapvető tulajdonsága a kreativitás. Itt termelődik a kreativitáshoz szükséges energia. Az önmegvalósulásunk után felfedezzük, hogy a kreativitáshoz vezető igaz út a meditáció által elért gondolat nélküli tudatosság (nirvichara samadhi). Ezáltal felfedezzük, hogy a teremtés minden szépsége tükröződik bennünk.
A kreativitás megnyilvánulásának minden formája a Swadisthan csakra tulajdonságaiból ered, mely az önmegvalósítás után kihangsúlyozódik. Láthatjuk ezt a múlt oly nagyszerű művészeinek alkotásaiban, mint Mozart és Michelangelo, akik fejlett önmegvalósult lelkekként születtek. Az ilyen minőségű művek halhatatlanok, örömet és szépséget árasztanak.

Nabhi csakra

Az emberiség evolúciós fejlődése tükrözi a finom rendszerünk csakráit felfelé haladva és az ennek megfelelő szellemi növekedésünk útját. A Nabhi csakra képviseli azt az evolúciós pontot, amikor az ember menedékhelye ‘otthonná’ vált, amikor a család egysége magában már inkább a megnyugvás forrása volt, mint a szaporodás eszköze.
A megelégedettség valójában a Nabhi csakra kulcsszava. Amikor a lelkünk megnyilvánul, képesek leszünk a dolgokat a valódi mivoltukban szemlélni, és az aggódás ritka eseménnyé válik. A gondolatnélküliség békéjében lehetünk csak igazán megelégedettek. A Nabhi csakra a jólét központja mind fizikai mind anyagi értelemben. Nagylelkűnek lenni felemelő. A spirituális növekedésünk megelégedettségünkön nyugszik, az pedig a nyíltszívűségünktől és nagylelkűségünktől függ. Ha megosztjuk javainkat, akkor mi élvezzük először cselekedetünk gyümölcsét, és ez Nabhi csakránk javára is válik.A Nabhi csakra egy másik aspektusa a Dharma vagy helyes életvitel. A Dharma törvényeinek legerőteljesebb megnyilvánulása a Tíz Parancsolat. A Nabhi központ irányítja a gyomor tájék működését. Ha a gyomor funkcióját megzavarja valami, akkor az emésztés és táplálék feldolgozása is zavart szenved. A gyomor ezért nagyon fontos. Az ételhez való viszonyunk és ahogyan eszünk, hatnak az emésztőnedvekre és mirigyekre.A Nabhi csakra a májért is felel, és e szerv fontosságát meditációnkban és figyelmünk  állapotában nem lehet eleget hangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy különös figyelmet szenteljünk a májunknak (mely hajlamos a túlhevülésre a nem megfelelő étrend vagy az izgatószerek hatására) és gondoskodjunk arról, hogy ne merítsük ki túlságosan túlzott gondolkodás és tervezés által.

Anahata(szív) csakra

A Szív Csakra az Önvalónak, a Léleknek (Atmának) az otthona. Shri Mataji mondja: „Te nem vagy egyéb, mint az örökkévaló Lelked”. Ezzel azt hangsúlyozza, hogy fel kell ismernünk Lelkünket és azzá kell válnunk, magunk mögött hagyva a haszontalan illúziókat, amelyekben élünk.  Az Önmegvalósítás után elkezdődik a Lélekké válás folyamata, amint kezdjük elveszíteni a hamis azonosulást a testünkkel, az elménkkel és az érzéseinkkel. Csakis ezután a megvilágosodás után tudjuk figyelmünket a szívünk felé fordítani és megtisztítani azt.
A szeretet az alapelv, mely minden teremtmény és vibráció mögött meghúzódik. Külsőleg különböző színűek, formájúak lehetünk és különböző jellegzetességgekkel bírhatunk, de amint a Lélekké válunk, a cseppek  egyetlen óceánná lesznek.
Nagyon sok probléma a félelemből ered. Ha félelemben élünk, természetes immunrendszerünk legyengül és sebezhetővé válunk pl. a betegségekkel szemben. Az erős szívközpont az egészséges személyiség alapja.
A szüleinkkel való kapcsolatunknak megvan a maga helye a szív csakrában. Amint tudatára ébredünk annak, hogy szüleinknek megvan ez a helye bennünk, nem próbálunk elmenekülni vagy elfutni semmilyen családi probléma elől, hanem vállaljuk szüleink iránti felelősségünket.

Vishuddhi csakra

A Vishuddhi csakra az emberiség evolúciójában azt az időszakot képviseli, amikor a harmónia és a kollektív lét vált fontossá. Ez a csakra reprezentál mindent, aminek köze van az emberi faj összetartó erejéhez és az ember azon képességéhez, hogy felülemelkedjen a kicsinyes nézetkülönbségeken és inkább a Lélek egységének megtapasztalására törekedjen. Spirituális növekedésünk szempontjából szükséges tulajdonságok egyike az, hogy függetlenítsük magunkat a mindennapi problémáktól, miközben megpróbálunk ebben a mai világban létezni. Az önmegvalósítás után a Vishuddhi csakra kinyílik, képessé válunk arra, hogy tanuként szemlélhessük az élet ‘drámáját’ és így elviselhessük a modern világot. 
Shri Mataji azt mondja erről: ‘Látjuk saját cselekvésünket és az egész világ egy drámához lesz hasonlatossá.’ Ugyanúgy, ahogyan Shakespeare az egész világot színpadhoz hasonlította és minket színészekhez. Önmegvalósulásunk után kifejlesztjük ezt a képességet önmagunkban; nem számít milyen nehézséggel kell szembenéznünk, látni kezdjük az egész drámát és sokkal tisztábban a lehetséges megoldásokat.
A Vishuddhi csakra azokat a tulajdonságokat is megtestesíti, amelyek az embertársainkkal való kapcsolatainkat irányítják. Ennek a központnak az állapota közvetlenül befolyásolja szavaink és tetteink diplomáciáját éppúgy, mint a mások és az önmagunk iránti tisztelet képességét. Az önmegvalósulás után megtanulunk szembe nézni a gyengeségeinkkel és megtanuljuk legyőzni azokat. 
Kollektív lénnyé válásunkat nagyon könnyen érzékelhetjük vibrációs tudatosságunk elmélyítésével. Elkezdjük érezni a finom rendszer valóságos voltát a csakráinkon és mások csakráin. Amint kollektíven tudatossá válunk, tisztíthatjuk mások spirituális rendszerén, mégpedig úgy, hogy ujjainkkal érzékeljük a csakráikat és, ha kívánjuk, vibrációinkat a problémás területekre irányíthatjuk. Ez egy újfajta érzékelés megszerzése, a finom vibrációk tapasztalása.
A Vishuddhi csakrának tizenhat szirma van és mindnek különböző tulajdonságai és funkciói. Fizikai szinten ez a csakra gondozza a torkunkat, a karokat, az arcot, a szájat, a fogakat, stb. 
A Vishuddhi csakránk különösen fontos vibrációs tudatosságunk szempontjából, minthogy azok az idegek, amelyek által érzékelhetjük a vibrációkat kezeinkben, ezen a központon haladnak keresztül.

Agnya csakra

Amikor a Kundalini áthalad ezen a csakrán, gondolataink hullámai meghosszabbodnak olymódon, hogy a két gondolat közötti űr kiszélesedik. Ez az űr a csend és ahogy a csakra szirmai megnyílnak, a csend kivirágzik a középpontban és kiterjed, gondolatainkat tudatosságunk perifériájára szorítva. Ez az, ahol a “gondolat nélküli tudatosság” bekövetkezik. Ebben az állapotban valóban érezzük a csendet, a nyugalmat, mely a teremtés szívében van. Az Agnya csakra elsődleges tulajdonsága a megbocsátás. Ha meglátjuk, hogy a harag önpusztító, hogy mi magunk szenvedünk ennek az érzelemnek a hatására, a megbocsátás könnyűvé válik. Ami történik, az annyi, hogy megszabadulunk a láncainktól. Ahogyan Abraham Lincoln mondta, amikor szemére vetették, hogy az amerikai polgárháborúban megbocsátó hangon fejezte ki magát, „… nem semmisítem-e meg ellenségeimet azzal, hogy a barátaimmá teszem őket?” 
Egyebek között az agnya csakra uralja a látásunkat. Ezért ajándékként tisztelnünk kell a szemeinket, amelyen keresztül az isteni teremtés szépsége feltárul előttünk. Nem szabad eltékozolnunk ezt az ajándékot, sem visszaélnünk vele. Irányítsuk figyelmünket a természetre (az égre, a földre vagy a tűz lángjára).
Sahasrara csakra

A Sahasrara csakrában integrálódik egész finomrendszerünk. Minden csakrának megvan itt a helye.
A Sahasraránál átlépjük a relatív határait és kapcsolatba kerülünk az Abszolúttal. Ez olyan birodalom, amely legmerészebb álmainkat is olyannyira túlszárnyalja, hogy szavakkal ki sem tudjuk fejezni. Amikor a Kundalini eléri a Sahasrarát, a lótusz szirmai kinyílnak és létrejön a megvilágosodás (a samadhi). Erőteljes pulzálást érezhetünk a fejtetőn, melyet a feloldódás érzése követ és hűvös vibráció-áram a kutacs területéről.
A vibrációs tudatosság ezen a ponton kezdődik el. Amint a Kundalini egyesíti egyéni tudatunkat az univerzális tudattal (az Atma-t a Paramatma-val), egyszerre csak a vibrációk univerzális hullámhosszára hangolódunk. Ezek a vibrációk hatják át a Kozmoszt, de az önmegvalósulás előtti állapotban, mit sem tudunk róluk.
Amint az emberi tudatosság egyesül az Istenivel, a legfinomabb kommunikációs szintre kerülünk, a kollektív tudatosságba. A vibrációk által megtanuljuk értékelni mások igazi mélységét és szépségét. A művészet és a természet szépsége most már a vibrációkban nyilvánítja ki magát. Csak tegyük fel a kérdést és a pozitív válasz hűvös vibrációk áramaként nyilvánul meg.